MG-12XU | Mixer Yamaha | Bàn Mixer chuyên nghiệp

Liên hệ Còn hàng
12-Channel Mixing Console: tối đa 6 Mic / 12 Line Input (4 mono + 4 stereo) / 2 GROUP Bus + 1 Stereo Bus / 2 AUX (bao gồm FX) 12-Channel Mixing Console. Tối đa 6 Mic / 12 Line Input (4 mono + 4 stereo) 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus 2 AUX (bao gồm FX) Những hiệu ứng cao cấp: SPX với 24 chương tr...

12-Channel Mixing Console: tối đa 6 Mic / 12 Line Input (4 mono + 4 stereo) / 2 GROUP Bus + 1 Stereo Bus / 2 AUX (bao gồm FX)

  • 12-Channel Mixing Console.
  • Tối đa 6 Mic / 12 Line Input (4 mono + 4 stereo)
  • 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
  • 2 AUX (bao gồm FX)
  • Những hiệu ứng cao cấp: SPX với 24 chương trình
  • 24-bit/192kHz 2in/2out USB audio
  • Khung kim loại
  • Kích thước(W×H×D): 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x 4.6" x 16.6")
  • Trọng lượng: 4.2kg (9.3 lbs.).
 
Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: